Alleen werken en veiligheid, wat zijn de verplichtingen

Wanneer je alleen werkt, kan je niet terugvallen op collega’s en dat brengt extra risico’s mee. In sommige situaties is alleen werken onvermijdelijk. Daarnaast kan het voorkomen dat je buiten de deur werkt en buiten kantooruren. Wat doe je dan bij een ongeval of noodsituatie?

Hoewel de Arbowet geen specifieke eisen aan alleen werken zijn werknemers wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt uiteraard ook voor medewerkers die alleen werken, buiten de deur werkt en/of buiten kantooruren.

Risico’s in kaart brengen en beperken

Situaties waarin alleen wordt gewerkt, moeten worden benoemd in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Werkgevers moeten in kaart brengen wie er alleen werken, waar en wanneer. Daarnaast moet de werkgever nagaan welke maatregelen en voorzieningen er nodig zijn om de risico’s van alleen werken te beperken.

Er moet ook worden gekeken naar werknemers die bijvoorbeeld werken in besloten ruimten of in kooiladders, te maken kunnen krijgen met agressieve personen of werken met gevaarlijke stoffen of perslucht.

Effectief oproepen en alarmeren

Wij leveren alarmoplossingen waarmee mensen die alleen werken eenvoudig kunnen alarmeren. Door middel van valdetectie en inactiefmeldingen kan het apparaat ook automatisch alarmeren. Voor professionele 24/7 alarmopvolging kunnen de apparaten worden gekoppeld aan onze alarmcentrale.

Mogelijkheden:

  • Bellen naar alarmopvolger(s)
  • Berichten sturen en ontvangen
  • Man down en inactiviteitsalarm
  • Outdoor en indoor lokalisering

Aandachtspunten het Arboportaal

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om het voor alleen-werkenden veiliger te maken:

  • Zorg dat de medewerker zich snel en makkelijk kan beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
  • Zorg dat een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
  • Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon, met daarbij goede instructies.

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/alleen-werken